maj 24, 2023

Anvendelse af IT hos virksomhederne i Danmark

By admin
RwAX5JYLNEcda86RVKB4BuiaT+uXiQStAAAAABJRU5ErkJggg== - Anvendelse af IT hos virksomhederne i Danmark

Mange danske virksomheder er dygtige til at digitalisere og effektivisere arbejdsgange. Her er fokus på at arbejde smartere og udnytte de IT-værktøjer, der er tilgængelige. Når det kommer til økonomistyring, så vælger mange bogholdere og økonomichefer at anvende software fra Microsoft. Det er programmet Dynamics 365 Business Central, der er meget udbredt hos økonomimedarbejdere. Programmet fås til flere sprog og anvendes af virksomheder i hele verden. Den enkelte bruger kan ændre sprog-lag, så det er f.eks. en fordel for internationale virksomheder, som har flere nationaliteter og kontorer i hele verden. Microsoft er opmærksom på at udvikle funktionalitet, der matcher hvert enkelt lands regler for f.eks. moms, fragt mv.

Programmet kan understøtte stort set alle arbejdsprocesser i en virksomhed, og har funktionalitet til avanceret økonomistyring, indkøb, lagerstyring, sags- og ressourcestyring samt avanceret produktionsstyring. Det betyder, at medarbejdere kan arbejde i det samme system og dermed har samme datagrundlag. Hermed undgår man, at f.eks. sælgere har data om kunder i ét system, og økonomi- og indkøbsafdelingen har data i et andet system. Ved at arbejde i det samme system har man som medarbejder adgang til mere data, og man kan også undgå f.eks. flaskehalse. Har man i økonomiafdelingen brug for at ”låse” adgang til udvalgt data, kan man selvfølgelig det. Det kan være, det kun er udvalgte medarbejdere, der skal kunne bogføre en faktura og have adgang til at se løndata om medarbejdere. Man kan også sætte grænser op i programmet, når det f.eks. kommer til indkøb. Udvalgte brugere af programmet kan indkøbe for et max beløb uden at det skal godkendes, hvorimod vil de indkøbe for mere end grænsen, så får nærmeste leder en notifikation, så vedkommende kan godkende eller afslå indkøbet. Programmet har mange muligheder, og man kan bygge en række workflows for at opsætte niveauer for f.eks. godkendelser.

Business Central er et udbredt ERP (Enterprise Ressource Planning) program på markedet, og anvendes af alle typer af virksomheder. Programmet er ikke specifikt udviklet til en bestemt branche. Det fungerer til alle virksomheder, og har man brug for særlig funktionalitet, kan det udvikles som en tilretning eller Extension til programmet. Det samme gør sig gældende med integration til andre programmer. Mange virksomheder vælger at integrere ERP programmet med webshoppen, så lagertal er opdateret i begge systemer, og man ikke manuelt skal vedligeholde det ene system med data. Samtidigt kan man investere i håndscannere til lageret, så lagermedarbejdere kan scanne varer ved ankomst og pluk fra lageret.

Et ERP-program er derfor uundværligt for danske virksomheder. Når man er flere medarbejdere, er det nemmere at digitalisere arbejdsgange og administrere lager, bogholderi mv. i ERP-programmet.